Instytut Rolnictwa

Instytut jest jednostką naukową, w której prowadzone są badania z zakresu nauk rolniczych, nauk o glebie oraz nauk o środowisku.

 

Instytut tworzą cztery jednostki organizacyjne: Katedra Agronomii, Katedra Biometrii, Katedra Gleboznawstwa oraz Samodzielny Zakład Chemii Rolniczej i Środowiskowej. Częścią instytutu jest również Stacja Doświadczalna Instytutu Rolnictwa im. prof. Mariana Górskiego w Skierniewicach.

Aktualności